امروز: جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹
کلیه اخبار مرتبط با واژه اندیشه امام خمینی
مقاله/آرمان وحدت اسلامی در اندیشه امام خمینی

اندیشه وحدت امام خمینی علی رغم آنکه جنبه عبادی - سیاسی داشت آرمان ویژه ای بود که این مقاله درصدد تبیین نسبی این آرمان است. باید پرسید، انگیزه های امام خمینی (ره) در تفکر وحدت چه بود و چه اهدافی را تعقیب می نمود؟ در پاسخ به این سوال به نظر می رسد; اندیشه وحدت از دیدگاه امام خمینی وسیله و ابزار اصلی نفی سبیل و سلطه غیر مسلمان بر امت اسلامی بوده و وحدت رمز پیروزی و بقای امت اسلامی است.
دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۰۵:۴۵:۱۸