امروز: سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
کلیه اخبار مرتبط با واژه قطب گردشگری
چابهار قطب گردشگری سواحل مکران است

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: چابهار یکی از قطب های گردشگری در سواحل بزرگ مکران است و باید توجه ویژه ای به زیرساخت های گردشگری آن شود.
یکشنبه ۱۳ آیان ۱۳۹۷ - ۰۸:۱۹:۰۷