امروز: دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کلیه اخبار مرتبط با واژه کشت زعفران
20 هزار متر مربع سطح کشت زعفران در میرجاوه

کشت زعفران در شهرستان مرزی میرجاوه از 6 هزار متر مربع سال گذشته امسال به 20 هزار متر مربع افزایش یافت.
دوشنبه ۱۴ آیان ۱۳۹۷ - ۰۶:۵۶:۳۴