امروز: دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کلیه اخبار مرتبط با واژه اثر ثبت شده جهانی
سیستان و بلوچستان دارای پنج اثر ثبت شده جهانی است

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان گفت: پنج اثر جهانی این استان شامل شهر سوخته، بیابان لوت، سفال کلپورگان، فرش سیستان و منظر طبیعی دریاچه هامون تاکنون در فهرست یونسکو به ثبت رسیده است.
دوشنبه ۱۴ آیان ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۴:۱۸