امروز: جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹
کلیه اخبار مرتبط با واژه عربستان سعودی
ادامه اصلاحات نمادین با لغو مجازات شلاق در عربستان

عربستان سعودی در ادامه اصلاحات نمادین با هدف بهبود بخشیدن به چهره خود در میان افکار عمومی جهان، مجازات شلاق را لغو کرد.
شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۰۳:۵۶:۲۲