امروز: پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
کلیه اخبار مرتبط با واژه بیماری های قلبی
افزایش ۹ برابری خطر حمله قلبی در پی بروز رفتارهای عصبی

مطالعه ای جدید نشان می دهد عصبانیت های بیش از اندازه و رفتارهای عصبی می تواند باعث بروز حمله قلبی شود.
یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۸:۵۵