امروز: سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
کلیه اخبار مرتبط با واژه سکته قلبی
افزایش ۹ برابری خطر حمله قلبی در پی بروز رفتارهای عصبی

مطالعه ای جدید نشان می دهد عصبانیت های بیش از اندازه و رفتارهای عصبی می تواند باعث بروز حمله قلبی شود.
یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۸:۵۵